Sykdom hos mennesker

Skogflåtten er regnet som den verste smittesprederen blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. 

Den viktigste sykdommen som overføres med skogflått i Norge er Lyme borreliose som skyldes bakterier i slekten Borrelia.

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av et virus (TBE-virus) som smitter gjennom flåttbitt. Tidligere tilfeller i Norge har vært importerte, men fra 1998 til og med 2004 er det diagnostisert 11 tilfeller hvor pasientene ikke har vært utenlands. Alle disse pasientene var bosatt i Agderfylkene.

Anaplasmose ble tidligere kalt for ehrlichiose, og er en flåttbåren sykdom forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Tidligere var dette kjent som en sykdom på hund, katt, hest, storfe og sau (sjodogg). Man har i de senere år også påvist sykdommen hos mennesker men dette er meget sjeldent forekommende. Kan være vanligere en tidligere antatt.

Tularemi (kalles også for harepest) kan en sjelden gang overføres til mennesker gjennom flåttbitt.

Blodpiss (piroplasmose, babesiose) er sykdommer hos storfe som overføres med flått. Babesiose er en alvorlig sykdom hos mennesker uten milt, men den forekommer svært sjelden.