Første gang – slik gjør du det

Her finner du informasjon om hvordan du skal finne flått og fluer i felt, og hvordan du skal registrere funnene på nett.

1. Ute i felt

a)
Merk deg hvor og dato for fellingen av hjorteviltet, art (elg, rådyr, hjort), kjønn, aldersgruppe (kalv, åring, voksen) og skriv gjerne disse opplysningene ned på en lapp/baksiden av kartet.

b)
For å undersøke pelsen for parasitter legges hårene til side med fingrene slik at du ser ned på huden. Jobb deg deretter systematisk gjennom pelsen på følgende seks områder av kroppen:

1) Øret 2) Nakkeragget 3) Mulen 4) Armhulen 5) Nederst på beina 6) Lysken

Flåtten trives best på ørene, rundt mulen, i armhulen, nederst på beina og i lysken.
Hjortelusflua trives best i nakkeragget, i armhulen og i lysken.

c)
Vurder mengden totalt på sjekkpunktene på dyret etter følgende gradering:
ingen, få= 1 til 20, endel= 21 til 100 og mange= flere enn 100, for både flått og
hjortelusflue.

2. Registrere funn

Registreringen kan gjøres på papirskjemaet som finnes her eller via internett.

For å registrere på internett går du fram slik:

a)
Gå inn på nettsiden www.flattogflue.no og klikk på ”Registrer dine funn” i menyen til venstre. Les bruksanvisningen og trykk på ”Åpne kartløsningen”. Du kan også åpne kartløsningen her.

b)
Kartet blir nå synlig i skjermbildet. Fyll inn din fødselsdato (6 siffer) og jegernummer (6 siffer – se bilde til høyre). Klikk på ”Logg inn”.

NB! Fødselsdatoen brukes kun for å identifisere jegeren via Jegerregistret og personopplysninger, utenom jegernummeret, blir ikke lagret. Vinnerne av premier blir kontaktet via Jegerregisteret.
Figur 1: Innlogging – logg deg inn ved å fylle inn fødselsdato og jegernummer til venstre i
skjermbildet og trykk “Logg inn”.

d)
Du har nå flere muligheter til å finne dyrets fellingsplass på det digitale kartet. Du kan bla deg fram til kommunen din ved hjelp av den grå pilen under ”Gå til kommune” og deretter trykke ”Gå til” når riktig kommune er valgt (se figur 2).

Når norgeskartet er sentrert over det området du ønsker, zoomer du deg inn i kartet ved å trykke på ”forstørrelsesglasset” øverst t.v. på skjermbildet (figur 2), og deretter klikke på kartet.

Om du ønsker å flytte på kartet, kan du trykke på ”hånda” i menyen, sette denne på et punkt i kartet, holde venstreknappen nede og dra kartet i ønsket retning. Dette kan du også gjøre ved å bruke pil-tastene på tastaturet til å flytte kartet opp og ned
Figur 2: Orientering av kartet – bruk de to menylinjene til venstre i skjermbildet til å finne fram til
riktig område og god nok forstørrelse til at du klarer å markere fellingsstedet nøyaktig.

e)
Når du har høy nok forstørrelse kan du velge ønsket dyr i menyen ”Registrer dyr” til venstre i skjermbildet. Du klikker først på ”elg”, ”hjort” eller ”rådyr” og deretter klikker du på korrekt fellingsplass i kartet. Det er viktig at du har zoomet inn til høy forstørrelse på kartet, slik at plasseringen av punktet blir nøyaktig nok.
Figur 3: Merking av fellingsplass på kartet og detaljer om viltet – fyll ut ved å bruke de grå piltastene til å bla deg fram til riktig data og skriv inn fellingsdatoen. ”Eventuell merking” fylles bare ut hvis dyret har øremerke eller halsbånd.

f)
Nå får du fram en ”registreringsmeny”. Der bruker du de grå pilene til å velge riktig ”kjønn”, ”aldersgruppe”, ”fellingsdato”, ”stedsnavn” og eventuelt merking av dyret (halsbånd eller øremerke). Mengden flått og/eller hjortelusflue angis med ”ingen”, ”få”, ”noen” eller ”mange”, slik det er beskrevet i avsnittet ”Ute i felt”. Når alle felt er utfylt klikker du på ”neste”, trykk ”tilbake” dersom noe har blitt feil og du vil endre innholdet.

g)
Du vil nå få opp ”Dine registreringer”, klikk ”Fullfør” hvis de stemmer eller” Tilbake” for å gjøre endringer på registreringene. Registreringen er nå synlig i kartet med enten en firkant (elg), sirkel (rådyr) eller ruter (hjort).

Om du vil registrere flere dyr, så gjentar du prosedyren fra punkt c. Husk at det er like viktig å registrere dyr uten flått/hjortelusflue som de som har parasittene.

Tusen takk for hjelpen! Ditt bidrag er viktig i arbeidet med å finne tiltak som kan brukes til å bekjempe hjortelusflue og flått. Om du bruker denne registreringen fra år til år, vil du (og forskerne) være i stand til å se om det skjer endringer i ditt jaktområde og finne ut om disse skyldes for eksempel endringer i lokal viltforvaltning, skogbruk, jordbruk, klima eller vegetasjon.